အေၾကာင္းအရာ: 

-"သရဲဆိုတာ……ဂ်ိဳနဲ႔လားေဟ့ အမည္ရွိရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားၾကီး
ကန္ေတာ့ပြဲေပးအခမ္းအနား(သရုပ္ေဆာင္မ်ား ရန္ေအာင္၊မင္းေမာ္ကြန္း၊ မို႔မို႔ျမင့္ေအာင္၊ဇြဲျပည့္)"
-လတ္တေလာအနုပညာရွင္မ်ားရဲ႕သူတို႔ဘာလုပ္ေနလဲ