အေၾကာင္းအရာ: 

ဒါရိုက္တာသားညီရိုက္ကူးတဲ့ "စိတ္ရဲ႕ အျငိ" လို ့နာမည္ေပးထားတယ္၊ဒီဇာတ္ကားထဲမွာပါ၀င္ၾကတဲ့သရုပ္ေဆာင္ေတြက ဘယ္လို ကာရိုက္တာေတြနဲ ့ရိုက္ကူးေနလဲဆိုတာ စိတ္၀င္စားဖို ့ေတာ့ေကာင္းတယ္...