အေၾကာင္းအရာ: 

- Human Nature ဓာတ္ပံုျပပြဲ
- "ေတးသံရွင္ အမြန္း (Automatic ေတးစီးရီးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေျပာၾကားထားမႈမ်ား
- "ဓာတ္ပံုေအာင္ေဇာ္ရိုက္ကူးေသာ သရဖူမဂၢဇင္းရဲ႕ အေဖမ်ားေန႔က႑အတြ
က္အဆိုေတာ္ ရန္ရန္ခ်မ္းသားအဖနဲ႔ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးေနမႈနဲ႕အတူ နုပ်ိဳျခင္းမွရင့္က်က္ျခင္းဆီသို႔ က႑အတြက္သရုပ္ေဆာင္ခင္ဇာျခည္ေက်ာ္နဲ႔
ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးေနမႈမ်ား"