အေၾကာင္းအရာ: 

-"ဓာတ္ပံုေအာင္ေဇာ္ရိုက္ကူးေသာ သရဖူမဂၢဇင္းရဲ႕ အေဖမ်ားေန႔က႑အတြက္အဆိုေတာ္ ရန္ရန္ခ်မ္းသားအဖနဲ႔ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးေနမႈနဲ႕အတူ နုပ်ိဳျခင္းမွရင့္က်က္ျခင္းဆီသို႔ က႑အတြက္သရုပ္ေဆာင္ခင္ဇာျခည္ေက်ာ္နဲ႔
ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးေနမႈမ်ား"
-"Ingo -9 ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီေရးမွ ေမလ ၂၇ရက္ေန႔မွာ ""ဟဲ႔""အမည္
ရွိဗီဒီယိုဇာတ္ကား ဒါရိုက္တာသားညီ၊ သရုပ္ေဆာင္ ရဲရင့္ေအာင္၊သဥၨာႏြယ္၀င္း၊ညီေဂ်ာ္၊မ်ိဳးမ်ိဳးခိုင္"