အေၾကာင္းအရာ: 

-Bro G "New Age " Album Promotion ပြဲအခမ္းအနား
-မထက္ (ပရိသတ္ေတြ အားေပးမႈကိုထပ္မံရရွိခဲ့ရင္ အနုပညာနဲ႔ပတ္သက္ျပိးဘာေတြလုပ္သြားဖို႔ရွိလဲ)
-International Book Fair ပြဲအခမ္းအနား