အေၾကာင္းအရာ: 

* Green Future Art & Environment festival ပန္းခ်ီျပပဲြ
*အိမ္မက္ဆံုရာျမန္မာသံစဥ္ဂီတမွဴး ထြန္းထြန္းဦးစီးေသာဂီတသင္တန္းဖြင့္ပဲြအခမ္းအနား