အေၾကာင္းအရာ: 

* "ျမန္မာ့ဂီတေန႔"" ကုိႀကိဳဆုိဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္အလကၤာေက်ာ္
စြာေရႊျပည္ေအးေၾကး႐ုပ္ထုဖြင့္ပဲြႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး(ဗဟုိ)႐ုံးခန္းသစ္ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနား"
* ျမင္ကြင္း မဂၢဇင္းအတြက္ မထက္ နဲ႔ဓါတ္ပံုလႈိင္ဗညား တုိ႔႐ုိက္ကူးခဲ့သည့္ Photos Making