အေၾကာင္းအရာ: 

-- ေတးသံရွင္ Tharr Gyi ရဲ႕"ေကာင္းေသာေန႔ေလးျဖစ္ပါေစ" Audio CD စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပဲြ