အေၾကာင္းအရာ: 

- ကုိလူပ်ဳိ လုိ႔အမည္ေပးထားတဲ့ဇာတ္ကားရဲ႕႐ုိက္ကြင္းေပၚကပံုရိပ္ေတြ
-သူတို႕ဘာလုပ္ေနလဲ