အေၾကာင္းအရာ: 

ေတးသံရွင္ ေဟာ္နန္းဆု ရဲ႕အယ္လ္ဘမ္အသစ္စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပဲြ
Thunder Art Exhibition ပန္းခ်ီျပပဲြအခမ္းအနား