အေၾကာင္းအရာ: 

"ပူပူေႏြးေႏြး 2016 Miss Myanmar World Winner ဆုရွင္ Bella နဲ႔႐ုိက္ကူးခဲ့တဲ့ Moda Magazine Photos Making ႐ုိက္ကြင္းပံုရိပ္အခ်ဳိ႕"
သူတို႔ဘာလုပ္ေနလဲ