အေၾကာင္းအရာ: 

ဇူလုိင္လ(၃)ရက္ေန႔မွာစတင္ျဖန္႔ခ်ီသြားမယ့္ စံပီး ရဲ႕ God Bless Myanmar အမည္ရွိေတးစီးရီးမိတ္ဆက္ပဲြမွပံုရိပ္မ်ား
Ayerwon ပန္းခ်ီခန္းမမွာက်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ့ Ayerwon Water Colour Art Exhibition ပန္းခ်ီျပပဲြအခမ္းအနား