အေၾကာင္းအရာ: 

ေ႐ႊတိဂံုဘုရားမွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ "မယ္မယ္ထိပ္ႏွင့္အေမႊစံအိမ္" အမည္ရွိ Mini Series မွာ သ႐ုပ္ေဆာင္အကယ္ဒမီခုိင္သင္းၾကည္၊ဟိန္းထက္၊မုဏ္း၊ဆု၀တီ၊ပုိးၾကာျဖဴခင္၊ေမဧကရီထူး၊သက္ဦးကုိ တုိ႔ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ဇာတ္ကားကန္ေတာ့ပဲြေပးအခမ္းအနား