အေၾကာင္းအရာ: 

** အိမ္မက္ဆံုရာ Season 7 မွေတးသံရွင္(၈)ဦးပါ၀င္သီဆုိထားတဲ့ Season 7 အမည္ရွိ New Album စာနယ္ဇင္းသတင္းမီဒီယာမ်ားနဲ႔မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနား" အေၾကာင္းအရာ မ်ား