အေၾကာင္းအရာ: 

-MRTV 4 ႐ုပ္သံလုိင္းမွာျပသခဲ့တဲ့ လူရည္ခၽြန္ ဇာတ္ကားမွာပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ပရိသတ္မ်ားရဲ႕အားေပးမႈေတြထပ္မံ ရရွိခဲ့တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ "ေနအဥၨာရာ" နဲ႔ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းထားမႈ