အေၾကာင္းအရာ: 

အစ္မ တကယ္တမ္းက်ေတာ့အလုပ္မလုပ္ခင္တုန္းကဘယ္လိုေလ့က်င္ရမလဲဆိုတာ မသိဘူး၊တကယ္အလုပ္လုပ္ေတာ့မွအလုပ္ကသင္သြားတာပိုမ်ားပါတယ္။ကိုမီးပြားတို ့ဆို မွန္ၾကည့္ျပီးဘယ္လိုရူးသြပ္ရမလဲ ဘယ္ပံုစံကကိုယ္နဲ ့အဆင္ေျပလဲကအစအဲလိုမ်ိဳးလုပ္ဖုိ ့ကိုတိုက္တြန္းတယ္ ကိုရန္ေလးဆုိလဲလက္တြဲေခၚခဲ့ပါတယ္။ပထမဆံုးကင္မရာေရွ ့ေရာက္ခဲ့တာလဲ ကိုရန္ေလးနဲ ့ပဲေလ..တကယ္အလုပ္လုပ္ျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့မွတြဲဖက္သရုပ္ေဆာင္ေတြကကိုယ့္ရဲ ျမင္ဆရာေတြ သင္ဆရာေတြပါပဲ....