အေၾကာင္းအရာ: 
Published on Jun 23, 2016

ဇာတ္လမ္းအားျဖင့္ကလည္း မိသားစုကိုပစ္ျပီး နိုင္ငံေရးလုပ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနတယ္ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာလည္း အေမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အထဲမွာအက်ဥ္းက်ေနတဲ့ အခ်ိန္ဆိုေတာ့ အဲ့ဟာမ်ိဳးဇာတ္ကို မေပးရေကာင္းလားဆိုတဲ့ က႐ုဏာေဒါသ ပရိသတ္ေတြမွာ႐ွိပါတယ္