အေၾကာင္းအရာ: 

" သူေမြးေမြးခ်င္းမွာ သာမာန္လို႔ပဲ ကၽြန္မတို႔သိထားပါတယ္ သူကတစ္နွစ္ေက်ာ္လည္း စကားမေျပာဘူး နွစ္နွစ္လည္းစကားမေျပာဘူး သံုးနွစ္ထိလည္း စကားမေျပာဘူး ေနာက္လမ္းလည္းမေလွ်ာက္ဘူး .. " (ေဒၚမာမာဦး )