အေၾကာင္းအရာ: 

-"Ayerwon Art Gallery မွာက်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ့ ပန္းခ်ီဆရာႀကီးဦးလြန္းၾကြယ္အပါအ၀င္ပန္းခ်ီဆရာ(၂၅)ဦးပါ
၀င္တဲ့ ""The Outdoor Days Art Exhibition"" ပဲြ" တုိ႔ႏွင့္အတူ
သ႐ုပ္ေဆာင္ ခုိင္ႏွင္းေ၀၊ရတနာဗုိ တုိ႔နဲ႔ဓါတ္ပံုဆရာ မုိးကုိဦး တုိ႔႐ုိက္ကူးခဲ့တဲ့ Photos Making ႐ုိက္ကြင္းပံုရိပ္မ်ား