အေၾကာင္းအရာ: 

-သမၼတ႐ုပ္ရွင္႐ုံမွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ "ဒါ႐ုိက္တာသိန္းဟန္(ဖီးနစ္)ရဲ႕ ""႐ုိက္လုိက္ပါဦး ဒုန္းဒုန္းဒုန္း"" Press Show ပဲြအခမ္းအနား...အဆုိပါဇာတ္ကားမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔စည္သူ၊ေဖြးေဖြး၊ေ႐ႊရည္သုန္သုန္၊ ခင္လႈိင္၊ဒိန္းေဒါင္၊ေဇာ္၀င္းႏုိင္(မန္း)၊ ငွက္ေပ်ာေၾကာ္၊သီဟၿဖိဳးႏွင့္ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားစြာပါ၀င္႐ုိက္ကူးထားတာျဖစ္ပါတယ္။"