အေၾကာင္းအရာ: 

ေဗဒင္ပညာ႐ွင္ ဆရာေအာင္ေက်ာ္ေမာင္ ေျပာျပေပးသြားတဲ့ ခုနွစ္ရက္သားသမီးေတြအတြက္ တစ္လစာ ကံၾကမၼာ