အေၾကာင္းအရာ: 

*Dior မဂၢဇင္းရဲ႕ Wedding က႑အတြက္ ဓါတ္ပုံ ကိုေက်ာ္ေရႊမင္းကေန ႏြယ္ဒါလီထြန္း၊ L ေဘာက္ႏူးတုိ႔နဲ႔ ရိုက္ကူးေနတဲ့ Photo Making ကို ေတြ႔ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
*Miss Golden Land Myanmar 2016 Beauty Pageant ရဲ႕ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ျမင္ကြင္း