အေၾကာင္းအရာ: 

ဓါတ္ပုံ ပီတာမင္းဆက္ကေန ျမင္ကြင္းမဂၢဇင္းအတြက္ ေမဂေရ႔စ္နဲ႔ ဓါတ္ပုံရုိက္ကူးေနတဲ့ Photo Making
"Mirror" Wedding Dress, Makeup and Photo Studio ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား