အေၾကာင္းအရာ: 

ဆရာျမတ္ခိုင္ အသက္(၆၀)ျပည့္ေမြးေန႔ပြဲအခမ္းအနား နဲ႔အတူ 
"မႀကီးစန္းႏွင့္ သူ၏ခ်စ္သူမ်ား" Press Show အခမ္းအနားျမင္ကြင္း