အေၾကာင္းအရာ: 

စာေရးဆရာမေဒါက္တာေစာယုႏြယ္မွ  ေမြးေန႕နွင့္ အသက္ကိုေျပာျပလိုက္ရံုနဲ႕ သင့္အတြက္တႏွစ္တာ ကံၾကမၼာအေကာင္းအဆိုးေတြကိုေဟာၾကားေနမႈ