အေၾကာင္းအရာ: 

-" ဒါရုိက္တာ ညြန္႕ျမန္မာ ညီညီေအာင္ရုိက္ကူးေနတဲ့ ေမာင့္ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မမုန္းဘူး " ဇာတ္ကားရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က ဖန္တီးမႈတို႔ကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ျမင္ေတြ႕ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။