အေၾကာင္းအရာ: 

ေရႊမႈန္ရတီ၊ ျမႏွင္းရည္လြင္တုိ႔က ေမာ္ဒယ္အျဖစ္ရိုက္ကူးေနတဲ့ Photo Shooting Making အေၾကာင္း