အေၾကာင္းအရာ: 

Orchid Hotle မွာက်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ့ ေတးသံရွင္အဆိုေတာ္ထ်န္ေခးရဲ႕ ရိုးသားျခင္းရလဒ္ဆိုတဲ့ ေတးစီးတီးအယ္ဘမ္သစ္ စာနယ္ဆင္းမိတ္ဆက္ပြဲေလး ျမင္ကြင္းအေၾကာင္း