အေၾကာင္းအရာ: 

အေရျပားအထူးကုဆရာ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာစိုးနႏၵာထက္ ရဲ႕ “အသက္သုံးဆယ္ေက်ာ္တဲ့အခါ” စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားနွင့္ စာၾကည့္တုိက္နွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကို “ခ်စ္ေသာ ကမာၻမွာ” အက်ိဳးျပဳစာအုပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားျမင္ကြင္းနွင့္သူတို႕ဘာလုပ္ေနလဲဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ကဏၰအေၾကာင္း