အေၾကာင္းအရာ: 

Wedding Palace Studio ရဲ႕ Wedding Catalogue Photo Makingေလးတြင္မာ္ဒယ္သရုပ္ေဆာင္ေမျမတ္ႏိုးကပါ၀င္ရိုက္ကူးေပးေနပံုႏွင့္ "ေခ်ာၾကတယ္ ၃၆၀” ဇာတ္ကား ရုိက္ကူးပုံေဖာ္ေနမႈမ်ားအေၾကာင္း