အေၾကာင္းအရာ: 

ဂ်ပန္ရိုးရာအစားအစာေလးေတြကို အရသာရွိရွိစားသံုးခ်င္တဲ့ ပရိသတ္ၾကီးအတြက္ ရန္ကင္းမိုးေကာင္းမွာရွိတဲ့ IsoseI ဆိုတဲ့ဆိုင္ေလးကို အေၾကာင္းတင္ဆက္ေပးမႈ