အေၾကာင္းအရာ: 

"အႏူးဘစ္"ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကိး Press Show အထူးပဲြ ျပသျခင္း အခမ္းအနား