အေၾကာင္းအရာ: 

ေရႊျမင့္မိုရ္ ေက်ာင္းတိုက္၏ မိုးကုတ္၀ိပႆနာ ဓမၼရိပ္သာတြင္ ေဆာက္လုပ္ဆဲျဖစ္ေသာ မိဘဂုဏ္ရည္သံဃာ၀ါသ ေက်ာင္းတုိက္ႀကီးအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္အလွဴေတာ္ေငြေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား