အေၾကာင္းအရာ: 


Myanmar Chemical Mart Co.,Ltd & RudolF Group (Germany) တို႔ပူေပါင္း၍ Yangon Technological University ရွိ Textile Engineering  ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို နည္းပညာ (Theoetical + Prectical )

Training သင္တန္းျမင္ကြင္းမ်ားႏွင့္ Textile Chemical မ်ားလွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနား