အေနာက္ေတာင္မုတ္သံုေလေၾကာင့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းေတြနဲ႔ မုန္တိုင္းေတြဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို ဆက္တိုက္၀င္ေရာက္ေနတာေၾကာင့္ မုိးႀကီးေနတဲ့အတြက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ လူဇြန္ကၽြန္းအလယ္ပိုင္းတို႔မွာ ေရလႊမ္းမိုးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘူလကန္ျပည္ နယ္မွာ (၃)ေပေလာက္႐ွိတဲ့ေရလႊမ္းမိုးမႈေတြေၾကာင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံေတြနဲ႔ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းေတြမွာ ထိခိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ေဒသခံေတြ အေနနဲ႔ သြားလာရာမွာ ေလွကိုသာအားကိုးေနရၿပီး အထပ္ျမင့္ေတြမွာေနေနရတာေတြ႐ွိေနတဲ့အျပင္ တခ်ိဳ႕ေတြက အိမ္ေခါင္မိုး ေတြေပၚတက္ေနၾကရပါတယ္။

ေျမနိမ့္ပိုင္းမွာ႐ွိတဲ့ ကာလမ္ပစ္ၿမိဳ႕ကို တျခားၿမိဳ႕ေတြကေရေတြစီးလာတာေၾကာင့္ အဲဒီၿမိဳ႕ဟာ ေရဒဏ္အဆိုးဆံုးခံရတဲ့ေဒသျဖစ္ေနပါတယ္။ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြက အေျခအေနကိုေစာင့္ၾကည့္ေနၾကၿပီး အထိအခိုက္မ်ားေန တာေၾကာင့္ ေရထြက္ပစၥည္းေတြရဲ႕ေစ်းေတြတက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မုတ္သုန္မိုးေၾကာင့္ လူဇြန္ကၽြန္းနဲ႔ ၀ိစာရကၽြန္းတို႔မွာ ထိခိုက္မႈေတြ႐ွိေနၿပီး အေနာက္ေတာင္မုတ္သုန္ေလေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရဲ႕ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မိုးႀကီးေနတဲ့အျပင္ မိုး ႀကိဳးမုန္တိုင္းေတြလည္းျဖစ္ေနပါတယ္။

 

 

Related News