မိုးရာသီကာလမွာ အၿဖစ္မ်ားေလ႔ရွိတဲ့ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါကေတာ့ Rota ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ (၉၀)ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ဘက္တီးရီးယား ေၾကာင့္(၅)ရာခိုင္ႏႈန္းအၿဖစ္မ်ားတယ္လို႔ ၾသဂုတ္္လ(၁၃)ရက္က ရန္ကုန္ၿပည္သူ႔ ေဆးရံုၾကီး မွာ ၿပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ “၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ ေဟာေၿပာပြဲက သိရပါတယ္။ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာ ေရာဂါက နာတာရွည္၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါ  နဲ႔ ရုတ္တရက္၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါ   ဆိုၿပီး အမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳးၿဖစ္ေလ႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။နာတာရွည္၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါက အၿဖစ္နည္းၿပီး ရုတ္တရက္၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာ ေရာဂါကေတာ ့ကမာၻ႔လူဦးေရသန္းႏွစ္ေထာင္ေလာက္ ခံစားေနရတာ ပဲၿဖစ္ပါတယ္။

၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါၿဖစ္ပြားရတဲ႔အဓိကအေၾကာင္းအရင္း ကေတာ့ မသန့္ရွင္းတဲ႔အစားအစာ၊ ေရ၊ မသန္႔ရွင္းတဲ႔အသုတ္မ်ား၊ သားစိမ္းငါးစိမ္းမ်ား၊ အမွည္႔လြန္အသီးမ်ား၊ ယင္နားစာမ်ား၊ ရက္လြန္မ လတ္ဆတ္ တဲ့  အစားအစာမ်ားအစရိွတာေတြမွာပါ၀င္တဲ႔ Rota ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္သံုးစုခန့္က ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါနဲ႔ ေသဆံုးမႈႏႈန္းကို ကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္း၊ အာပာာရၿပည့္၀စြာေကြ်းၿခင္း၊ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းၿခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ၿပီး မ်ားစြာေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News