သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ သက္တမ္းအသစ္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ပြဲြကိုေတာ႔ ၾသဂုတ္လ (၁၈)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ခ်က္ထရီယံဟိုတယ္မွာျပဳလုပ္ခဲ႕ပါတယ္။ သက္တမ္းျပည္႔လို႔ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမယ့္ သတင္း မီဒီယာ ေကာင္စီသစ္မွာေတာ႔ ကိုယ္စားလွယ္(၃၀)ဦး ပါ၀င္ခြင္႔ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နဲ႕အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌတုိ႕က အဆိုျပဳတဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္(၃)ဦး အပါအ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၀)ဦးကေတာ႔ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ကိုယ္စားျပဳျပီး အလိုအေလ်ာက္ ပါ၀င္ခြင္႔ရတာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီထဲမွာ ကဗ်ာဆရာ အဖြဲ႕အစည္းကို္ယ္စားျပဳျပီး ပါ၀င္ခြင္႔ရတဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေနရာ အတြက္ ေတာ႔ စာရင္းေပးသြင္းထားျခင္းမရွိပါဘူး။အခုေကာ္မတီ၀င္ေရြးခ်ယ္ပြဲမွာေတာ႔ က်န္တဲ႕ (၁၀)ေနရာအတြက္ မဲစနစ္နဲ႕ေရြးခ်ယ္ခဲ႕ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားျပဳယွဥ္ျပဳိင္သူ(၉)ဦးထဲက (၅)ဦး၊တစ္ဦးခ်င္းယွဥ္ျပိဳင္သူ(၂၂)ဦးထဲက (၃)ဦး၊နဲ႕ စာေရးဆရာ အဖြဲ႕ အစည္း ကိုယ္စားျပဳ ယွဥ္ျပိဳင္သ(၅)ဦးထဲက ႏွစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၀င္ေရြးခ်ယ္ရာမွာေတာ႔ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္သူေတြသာ မဲေပးခြင္႔ရွိတာျဖစ္ျပီး ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းေတြအခ်င္းခ်င္း မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ မဲထည္႔ရတာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္က ေရြးခ်ယ္ေပးတဲ႕ သံုးဦးကေတာ႔ ပါ၀င္ မဲထည္႔ခြင္႔မရွိပါဘူး။အခုေကာင္စီ၀င္သစ္ေရြးခ်ယ္ပြဲမွာေတာ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စုစုေပါင္း (၅၅)ဦးရွိျပီး တစ္ဦးက လာ ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္း မရွိပါဘူး။

အခုေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ႕ ေကာင္စီ၀င္အသစ္ေတြကိုေတာ႔ ေရြးခ်ယ္မႈအျပီး တစ္ပတ္အတြင္း ကန္႔ကြက္လႊာေပးႏိုင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။အခုေရြးခ်ယ္ပြဲမွာေတာ႔ သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားျပဳ(၅)ေနရာအတြက္ ဦးခ်စ္၀င္းေမာင္၊ ဦးေက်ာ္စြာမင္း၊ ေဒၚအိအိတင္၊ ဦးျမင္႔ေက်ာ္နဲ႕ ဦးဇင္လင္းတို႕ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ႕ရျပီး တစ္ဦးခ်င္းယွဥ္ျပိဳင္သူထဲက (၃)ေနရာအတြက္ ဦးေဇယ်ာလိႈင္၊ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြနဲ႕ ကိုသာလြန္ေဇာင္းထက္တို႔ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ႕ရပါတယ္။ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီရဲ႕ သက္တမ္းက သံုးႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News