အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ - မိတ္ဆက္ ပို႔ခ်ခ်က္ေတြကို ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ေဆြးေႏြးပို႔ခ်တဲ့ အခမ္းအနားကို မႏၱေလးတကၠသိုလ္ သုေတသနစင္တာမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အခမ္းအနားကို မႏၱေလးတကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံေက်ာင္းသား ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ (PSAA) နဲ႔ မႏၱေလးတကၠသိုလ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုျပဳလုပ္တာဟာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆက္ဆံေရး၊ စိတ္ပညာနဲ႔ ဒႆနပညာရပ္ေတြကိုပိုၿပီး သိရွိနားလည္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီအခမ္းအနားမွာ အေရွ႕တိုင္းႏိုင္ငံေတြမွာေတြ႕ရတဲ့ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအယူအဆေတြနဲ႔ လူသားခ်င္းညွာတာမႈဆိုင္ရာ အယူအဆေတြကို ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အမ်ိဳးသမီးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဆင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ႀကံဳေတြ႔ရမယ့္ အခက္အခဲေတြကိုလည္း ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ - မိတ္ဆက္ ပို႔ခ်ခ်က္ေတြကို ျမန္မာဘာသာနဲ႔  ေဆြးေႏြးပို႔ခ်တဲ့ အခမ္းအနားကို မႏၱေလးတကၠသိုလ္ သုေတသနစင္တာမွာ ႀသဂုတ္လ (၁၃) ရက္ မွ (၁၈) ရက္အထိ (၆)ရက္ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခမ္းအနားကို မႏၱေလးၿမိ္ဳ႕မွာရွိတဲ့ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ မႏၱေလးတကၠသိုလ္မွ ဆရာ/ဆရာမေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ႀကပါတယ္။ 

 

 

Related News