ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္ေသတၱာတင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအသင္း ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ႕ ပညာရည္ခၽြန္ဆု ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ပြဲ ကို ၾသဂုတ္လ(၂၅)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Royal Garden မွာျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္ေသတၱာတင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအသင္း(MCTA) ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းကို ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ကစတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္ျပီး၊ အသင္း၀င္သား၊သမီးေတြရဲ႕ တကၠသို္လ္၀င္တန္းစာေမးပြဲမွာ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့သူေတြကို ႏွစ္စဥ္ ပညာရည္ထူးခၽြန္ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ အခုလိုေျပာပါတယ္။

ဒီပညာရည္ထူးခၽြန္ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲမွာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္တန္းမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေပါင္း (၃၉)ဦးအတြက္ ေငြက်ပ္စုစုေပါင္း(ေျခာက္ဆယ့္ ခုႏွစ္သိန္း ငါးေသာင္း)ကို ခ်ီးျမွင့္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္ေသတၱာတင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအသင္း(MCTA) ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ႕ ပညာရည္ ထူးခၽြန္ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကစတင္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး၊ ယခုအၾကိမ္ကေတာ့ ပဥၥမအၾကိမ္ေျမာက္ခ်ီးျမွင့္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ပထမအၾကိမ္မွာေတာ့ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့သူ (၁၀)ဦး၊နဲ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒုတိယအၾကိမ္မွာ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့သူ (၁၄) ဦး (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ တတိယအၾကိမ္မွာ (26)ဦး (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ရဲ႕ စတုတၳအၾကိမ္မွာ (29)ဦးတို႔ကိုခ်ီးျမွင့္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အိေကခိုင္ျဖိဳးကေပးပို႕ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News