အင္းစိန္ေဆးဝါးစက္ရံုကေန ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိတဲ့ BPI အမွတ္တံဆိပ္ပါ ေဆးဝါးေတြကို ေစ်းကြက္ထဲ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ဖုိY ျမန္မာ့ေဆးဝါးလုပ္ငန္းကေန ပုဂၢလိကလက္ကား အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ေလးဦးကိုၾသဂုတ္(၂၆) ရက္က Park Royal Hotel မွာ တရားဝင္ခန္႔အပ္လိုက္ပါတယ္။ ယခင္က BPI ေဆးဝါးေတြ  ဝယ္ယူခ်င္ရင္ စက္ရံုအထိလာေရာက္ဝယ္ရတဲ့ အခက္အခဲေတြရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ဝယ္ယူသံုးစြဲသူေတြ လက္လွမ္းမီေအာင္ BPI အမွတ္တံဆိပ္ပါ ေဆးဝါးေတြကို အေရာင္းျမွင့္တင္တဲ့ လုပ္ငန္း စတင္လုပ္ကိုင္ေတာ့မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ အေရာင္းျမွင့္တင့္တဲ့အေနနဲ႕ ေဆးဝါးျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္တဲ့ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီေလးခုကို အင္းစိန္ေဆးဝါးစက္ရံုက လက္ကားအေရာင္း ကိုယ္စားေတြအျဖစ္ တရားဝင္ ခန္႔အပ္လိုက္ပါတယ္။ လက္ကားအေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းစီကို ေဆးဝါးအမ်ိဳးအစားအလုိက္ ခြဲတမ္းခ်ေပးျပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ကားအေရာင္းကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရတဲ့ ကုမၸဏီေတြကေတာ့ ဝင္းနက္တာ ကုမၸဏီလီမိတက္၊ မက္ဒီတက္ရွ္ဘစ္ဇ္ ကုမၸဏီလီမိတက္၊ ေဗါ့လ္ပရိုက္ဗစ္ ကုမၸဏီလီမိတက္နဲ႕ ျမင့္ဟန္ထရိတ္ဒင္း ကုမၸဏီလီမိတက္တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေဆးဝါးျဖန္႕ျဖဴးဖို႕ လက္ကားအေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ေတြ ခန္႕အပ္တာအျပင္ BPI ေဆးဝါးလက္လီအေရာင္းဆိုင္ (၂၈) ဆိုင္ကို တုိင္းေဒသၾကီးျပည္နယ္အလိုက္ ဖြင့္လွစ္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ လက္ကားအေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္တဲ့ေနရာမွာလည္း ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာကေန ေခၚယူခဲ့ျပီးမွ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ေဆးဝါး လုပ္ငန္းရဲ႕ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးကေျပာပါတယ္။ ေဆးဝါးျဖန္႔ျဖဴးတဲ့ေနရာမွာ လက္ကားအေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ခန္႔အပ္တာအျပင္  ပုဂၢလိကေဆးရံုေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ကာ BPI ေဆးဝါးေတြ တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်တာေတြ လုပ္ေပးမွာျဖစ္ျပီး City Mart၊ Orange၊ Capital စတဲ့ ေစ်းဝယ္စင္တာေတြမွာရွိတဲ့ ေဆးဆိုင္ၾကီးေတြမွာပါ ေဆးဝါးမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News