ျမန္မာႏုိင္ငံကေန တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံထံ ငါးတန္တင္ပို႕တဲ့အခါမွာ ငါးမ်ိဳးစိတ္တူညီမႈ မရွိလို႕ ယေန႕အခ်ိန္အထိ တင္သြင္းခြင့္မရေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံထံ ေမြးျမဴေရးငါးတန္ တစ္ၾကိမ္မွ တင္ပို႕ခဲ့တာဖူးမရွိေပမယ့္ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ မွတ္ပံုတင္စာရင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ငါးတန္မ်ိဳးစိတ္ကို Pangasius Bocourti (ပန္ဂဆီးယပ္ ဘိုကူတီ)လို႕ ေဖာ္ျပထားျပီး အဲ့ဒီမ်ိဳးစိတ္သာ တင္သြင္းရမယ္လို႕  သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တကယ္ေမြးျမဴေနတဲ့ ငါးတန္မ်ိဳးစိတ္က Pangasius Hypothalmus (ပန္ဂဆီးယပ္ ဟစ္ပိုသာလမက္စ္) သာျဖစ္ျပီး မ်ိဳးစိတ္ကြဲလြဲေနမႈေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္အထိ  တရုတ္ႏိုင္ငံထံ တင္သြင္းခြင့္မရေသးဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ေဆာ္ဒီအားေရးဗ်ႏုိင္ငံကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကေန ေမြးျမဴေရးငါးႏွင့္ ပုစြန္တင္သြင္းခြင့္ကို ယခုႏွစ္အတြင္းမွာပဲ ပိတ္ပင္လိုက္ျပီး ေစ်းကြက္ဝယ္လုိအားေလ်ာ့က်လာတာကို ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႕အတူ ေရထြက္ပစၥည္းတင္ပို႕ေနတဲ့ ပို႕ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြပါ ရင္ဆိုင္ေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ငါးတန္စားသံုးမႈေစ်းကြက္ၾကီးတဲ့ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံထံ ငါးတန္တင္ပို႕ျပီး ေစ်းကြက္ေဖာက္ဖို႕ ၾကိဳးစားေပမယ့္ မ်ိဳးစိတ္ကြဲလြဲမႈေၾကာင့္ တင္သြင္းခြင့္မရေသးတာက ေစ်းကြက္ဆံုးရံႈးမႈတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႕ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကေျပာပါတယ္။ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမွန္တကယ္ေမြးျမဴေနတာ Hypothalmus (ဟစ္ပိုသာလမက္စ္) မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ Certification and Accreditaion Administration (CNCA) အစိုးရအဖြဲ႕ထံ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း စာပို႔သြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေမြးျမဴေနတဲ့ ငါးတန္ရဲ႕ ခုနစ္ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းက Hypothalmus (ဟစ္ပိုသာလမက္စ္) မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ျပီး က်န္ရွိတဲ့ သံုးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ Bocourti(ဘိုကူတီ) မ်ိဳးစိတ္ေတြျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဘိုကူတီမ်ိဳးစိတ္က ဗီယက္နမ္မ်ိဳးရင္းျဖစ္ျပီး ၾကံ႕ခိုင္မႈအားနည္းကာ ေရာဂါက်ေရာက္လြယ္တာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတည္းက ဟစ္ပိုသာလမက္စ္မ်ိဳးစိတ္ ငါးတန္ေတြကိုသာ အစားထိုးေမြးျမဴေနတာပါ။ လက္ရွိ အျခား ျပည္ပႏုိင္ငံေတြကိုတင္ပို႕ေနတဲ့ ငါးတန္မ်ိဳးစိတ္ကလည္း ဟစ္ပိုသာလမက္စ္ မ်ိဳးစိတ္ေတြသာ တင္ပို႕ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News