၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မယ္႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ မဲဆြယ္ကာလ ရက္ေပါင္း(၆၀)ဟာ စက္တင္ဘာလ(၃)ရက္မွာ စတင္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကသိရပါတယ္။ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္(၄)ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (၁)ေနရာနဲ႔ တိုင္း ေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ (၈)ေနရာ စုစုေပါင္း လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ (၁၃)ေနရာရွိျပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ(၂၄)ခုက ကုိယ္စားလွယ္(၆၂)ဦးနဲ႕တစ္သီးပုဂၢလ(၇)ဦး စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္(၆၉)ဦး က ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မွာပါ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြက္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ေတြအျဖစ္ တာေမြျမိဳ႕နယ္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာ နဲ႕ ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္မွာ  တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာမွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီႏွစ္ေနရာအတြက္ ပါတီ(၁၀)ခုက ကိုယ္စားလွယ္(၁၆)ဦး နဲ႕တစ္သီး ပုဂၢလတစ္ဦး စုစုေပါင္း(၁၇)ဦး ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလကိုေတာ႔ လာမယ္႔ စက္တင္ဘာ (၃)ရက္မနက္(၆) နာရီကေန ႏို၀င္ဘာ(၁)ရက္ ည(၁၂)နာရီအထိ သတ္မွတ္ထားျပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႕အညီ မဲဆြယ္စည္းရံုးၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။အခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ  လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္(၁၃)ခုအတြက္ မဲေပးခြင္႔ရွိသူ (၉)သိန္းေက်ာ္ရွိေနပါတယ္။

ရန္ကုန္မွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာ္ပြဲျပဳလုပ္မယ္႔ တာေမြျမိဳ႕နယ္မွာ မဲေပးခြင္႔ရွိသူ (တစ္သိန္း)နဲ႕ဆိပ္ကမ္း ျမိဳ႕နယ္မွာ တစ္ေထာင္႔ေလးရာေက်ာ္ရွိေနပါတယ္။ မဲေပးခြင္႔ရွိသူစာရင္းေတြကို ဇူလိုင္လ(၉)ရက္ကေန (၂၂)ရက္အထိ ပထမအၾကိမ္ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ျပီး အခု ေအာက္တိုဘာလမွာလည္း  ဒုတိယအၾကိမ္အျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္/ေက်းေကာ္မရွင္ေတြမွာ (၁၄)ရက္ၾကာ ထပ္မံထုတ္ျပန္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုတစ္ၾကိမ္ဟာ မဲဆႏၵရွင္အခ်က္အလက္ေတြနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ ျပင္ဆင္ခြင္႔ရွိမွာျဖစ္ျပီး နာမည္မပါ၀င္ပါ က ပံုစံ(၃)၊ အခ်က္အလက္မွားယြင္းပါက ပံုစံ ၄(ဂ)နဲ႕ မပါသင္႔သူေတြပါေနပါက ပံုစံ(၄)တို႔ကိုျဖည္႔စြက္ျပင္ဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပီးခဲဲ႔တဲ့ ၂၀၁၇ ဧျပီလ(၁)ရက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကိုေတာ႔ ျမိဳ႕နယ္(၂၂)ၿမိဳ႕နယ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္(၉)ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္(၃)ေနရာနဲ႕ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၇)ေနရာ စုစုေပါင္း လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ (၁၉)ေနရာ ရွိခဲ့ပါတယ္။၂၀၁၇ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ႔ မဲေပးခြင္႔ရွိသူ (၂.၁) သန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ျပီး (၇)သိန္း (၈)ေသာင္းေက်ာ္က ဆႏၵမဲလာေရာက္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

 

 

Related News