ကုမၸဏီဥပေဒသစ္စတင္က်င္႔သံုးတဲ့အခုၾသဂုတ္လအတြင္းကုမၸဏီအသစ္ ပ်မ္းမ်ွတစ္ရာေက်ာ္ေန႔စဥ္မွတ္ပံုတင္ေနျပီး တစ္လအတြင္း စုစုေပါင္းကုမၸဏီအသစ္ (၁၅၆၀)ေက်ာ္အထိရွိလာျပီလို႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံကသိရပါတယ္။ကုမၸဏီဥပေဒသစ္အရ ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္ကစျပီး ကုမၸဏီေတြအားလံုးဟာ ေျခာက္လအတြင္း အြန္လိုင္းစနစ္နဲ႔ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ တစ္လအတြင္းမွာေတာ့စုစုေပါင္းကုမၸဏီ (၇)ေထာင္ေက်ာ္မွတ္ပံုတင္ထားျပီးျဖစ္ကာ (၅)ေထာင္ေက်ာ္ကေတာ့သက္တမ္းရွိျပီးသား ကုမၸဏီေတြက ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ဥပေဒအသစ္မွာ ကုမၸဏီရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ေဖာ္ျပဖို႔ မလိုတာနဲ႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကုမၸဏီမခြဲျခားထားလို႔ကုမၸဏီကလုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာတင္ျပခ်ိန္မွသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုခဲြဲျခားႏုိင္မယ္လို႔သိရပါတယ္။

၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လ (၁)ရက္မတိုင္ခင္အထိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွႈင္႔ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွာ မွတ္ပံု တင္ထားတဲ႕ သက္တမ္းရွိ ကုမၸဏီေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ရွိေနပါတယ္။ေျခာက္လအတြင္း ျပန္လည္မွတ္ပံုမတင္ပါက ေနာက္ထပ္ တစ္လအတြင္း ဒဏ္ေၾကး ေငြ ေပးေဆာင္ျပီး ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ဒဏ္ေၾကးကေတာ႔ ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစား ေပၚမူ တည္ျပီး ဒဏ္ေၾကးေငြ တစ္သိန္း ကေန (၂၅)သိန္း အထိ ေပးေဆာင္ရမယ္ လို႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး ဌာနက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္တာေတြကို www.myco.dica.gov.mm မွာ၀င္ေရာက္ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကုမၸဏီဥပေဒသစ္နဲ႔အတူ ကုမၸဏီေတြမွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္က စတင္တာျဖစ္ျပီး စတင္တဲ့ေန႔မွာပဲ ၀င္ေရာက္ မွတ္ပံုတင္သူမ်ားျပားတာေၾကာင့္ေခတၱရပ္နားခဲ့ရကာ  ၾသဂုတ္လ(၆) ရက္မွ ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

 

Related News