မေလး႐ွားအစၥလာမ္မစ္ဘာသာေရးေကာင္စီမိစ္နဲ႔ ဆီလန္ေဂါျပည္နယ္အစၥလာမ္မစ္ဘာေရးဌာန(jais)ေဂ်႕စ္တို႔ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ျပဳ ႏုိင္တဲ့အငယ္ဆံုးအသက္က (၁၈)ႏွစ္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အႀကံျပဳခ်က္ကို ဆီလန္ေဂါဘာသာေရးအႀကီးအကဲကလည္း ေထာက္ခံခဲ့ပါ တယ္။ မေလး႐ွားႏုိင္ငံမွာ အသက္မျပည့္ခင္အိမ္ေထာင္ျပဳတာေတြေၾကာင့္ စံုတြဲေတြရဲ႕အနာဂတ္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သလို လူမႈအ သိုက္အ၀န္းအတြက္လည္း ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ႐ွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ လက္ထပ္ရာမွာ ဆိုးက်ိဳးေတြမ႐ွိလာေစဖို႔ မိဘေတြနဲ႔ အာဏာပိုင္ေတြက လိုအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြျဖစ္တဲ့ ႐ုပ္ပိုင္းနဲ႔စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေနေတြကို စိစစ္သင့္တယ္ လို႔လည္း တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News