မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံက ေက်ာင္းေတြမွာ စမတ္ဖုန္းအသံုးမျပဳဖို႔ စက္တင္ဘာလ(၅)ရက္အေစာပိုင္းမွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အစည္းအေ၀းမွာ မြန္ဂိုလီးယားအစိုးရအဖြဲ႔က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ အူလန္ဘာတာမွာ စက္တင္ဘာလ(၅)ရက္အေစာပိုင္းကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အစည္းအေ၀းမွာ ေက်ာင္းေတြမွာ စမတ္ဖုန္းအသံုးမျပဳဖို႔ မြန္ဂိုလီးယားအစိုးရအဖြဲ႔က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုဆံုးျဖတ္ခ်က္က လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္မွာစတင္အသက္၀င္မွာျဖစ္ေပမဲ့ ေလ့က်င့္ေရးလႈပ္႐ွားမႈေတြမွာ မူလတန္းကေလးေတြနဲ႔ မသန္စြမ္းကေလးေတြအေနနဲ႔ သူတို႔မိဘေတြကိုဆက္သြယ္ဖို႔လိုအပ္ခဲ့ရင္ (ဒါမွမဟုတ္)အထူးအကူအညီလိုအပ္ခဲ့ရင္ေတာ့ စမတ္ဖုန္းေတြကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္ကေလးေတြအေနနဲ႔ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္က်ရင္ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕စမတ္ဖုန္းေတြနဲ႔အတူ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ စက္ကိရိယာေတြကိုအသံုးျပဳႏိုင္မွာပါ။

လန္ဒန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းက သုတသနျပဳလုပ္ထားတဲ့ ရလဒ္ေတြကို ကိုးကားၿပီး မြန္ဂိုလီးယားအစိုးရအဖြဲ႔ကအခုလိုဆံုးျဖတ္ ခဲ့တာျဖစ္သလို ေက်ာင္းေတြမွာစမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳခြင့္ တားျမစ္လိုက္တာက ပညာေရးပိုင္းမွာေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမွာျဖစ္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈေတြနဲ႔ အင္တာနက္အေပၚ စြဲလမ္းမႈေတြကိုပါ တားျမစ္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ မြန္ဂိုလီးယားအစိုးရအဖြဲ႔ကေျပာပါတယ္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈေတြ အရ တျခားအာဆီယံႏိုင္ငံေတြထက္ မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံက အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ (၃.၆)ဆ ေလာက္ပိုမ်ားေနတယ္လို႔ Facebook အသံုးျပဳသူ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အေရအတြက္ေတြအရ သိရပါတယ္။

 

 

Related News