ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဖရဲ၊ သခြားေမႊးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ ပထမအႀကိမ္  သြင္းအားစုမ်ားစုေပါင္း၀ယ္ယူသံုးစြဲျခင္းဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို စက္တင္ဘာလ(၇)ရက္က UMFCCI မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏြယ္နီ၀င္းက တင္ဆက္ေပးမွာပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံဖရဲ၊သခြားေမႊးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းနဲ႔ ဖရဲ၊ သခြားေမႊးစိုက္ပ်ိဳးရာမွာအဓိကသြင္အားစုျဖစ္တဲ့ ဓါတ္ေျမၾသဇာတင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ YARA Myanmar Limited၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ မႈိသတ္ေဆး တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ JJ PUN Co.,Ltd. ၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၀ယ္ယူျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေငြေၾကးကိစၥပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မယ့္ Ayeyarwaddy Farmer Development Bank ၊ YOMA Bank နဲ႔ ဖရဲ၊သခြားစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တဲ့ ေတာင္သူ(၁၀)ဦးတို႔ သြင္းအားစုမ်ားစုေပါင္း၀ယ္ယူသံုးစြဲဖို႔အတြက္သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဖရဲ၊ သခြားေမႊးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တဲ့ေတာင္သူေတြကေတာ့ အခုလိုသြင္းအားစုေတြကိုစုေပါင္း၀ယ္ယူတဲ့စနစ္ က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ သြင္းအားစုမ်ား၀ယ္ယူရာမွာ ေစ်းႏႈန္းသက္သာၿပီး ပစၥည္းအရည္အေသြးေကာင္းမြန္လာမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ယခင္ႏွစ္က ျပည္ပကိုဖရဲတန္ခ်ိန္ (၈)သိန္းေက်ာ္တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး သခြားေမႊးတန္ခ်ိန္က (၁)သိန္းေက်ာ္တင္ပို႔ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဖရဲ၊ သခြားေမႊးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းအေနနဲ႔ ဖရဲ၊ သခြားေမႊးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တဲ့ေတာင္သူေတြကို စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာေတြ သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News