အထက္ျမန္မာျပည္ရွိနည္းပညာတကၠသိုလ္ေတြအၾကား ပညာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသေဘာတူလက္မွတ္ (MOU) ေရးထိုးမယ္လို႔ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္၊ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာနတာဝန္ရွိသူထံက သိရပါတယ္။ မႏၲေလးနည္းပညာ တကၠသိုလ္ဟာ ႏိုင္ငံတကာကနည္းပညာတကၠသိုလ္ ၂၀ေက်ာ္နဲ႔ MOU ေရးထိုးထားပါတယ္။ အခုတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ အထက္ျမန္မာျပည္က နည္းပညာတကၠသိုလ္ (၁၆)ခုနဲ႔ MOU ေရးထိုးမွာျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေတြအၾကား သုေတသနလုပ္ငန္း၊ သင္ၾကားေရး၊ ေလ့လာေရးနဲ႔ ေဒသတြင္းဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာန၊ တြဲဖက္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာယုဝါသိ္န္း ကေျပာပါတယ္။

လာမယ့္ေအာက္တိုဘာလ ၄ရက္နဲ႔၅ရက္ ေတြမွာ မႏၱေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္အပါအဝင္ အထက္ျမန္မာျပည္ကနည္းပညာ တကၠသိုလ္ ၁၇ ခု MOU ေရးထိုးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္က လက္ရွိမွာ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံေတြကနည္းပညာတကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ MOUေရးထိုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။ အခု အထက္ျမန္မာျပည္ရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေတြၾကား MOU ေရးထိုးလိုက္တာေၾကာင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ကို တက္ေရာက္သင္ၾကားေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအတြက္ သုေတသနအစီအစဥ္၊ ပညာသင္ဆု၊ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ အစီအစဥ္ေတြ မွ်ေဝေပးႏိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါအျပင္ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္က ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ နဲ႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြရရွိေစဖို႔ မႏၲေလးျမိဳ႕မွလုပ္ငန္းရွင္၇ဦးနဲ႔လက္မွတ္ေရးထိုး ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News