စက္တင္ဘာလ (၁၀)ရက္မွ (၁၅)ရက္အတြင္းမွာ We Distribution Facebook Page ကမွာယူသူေတြကို Yangon Book Plaza မွာ ေရာင္းခ်ေပးတဲ့ေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားအတိုင္းေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။Yangon Book Plaza မွာျပဳလုပ္တဲ့ We Distribution (၃)ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ စာအုပ္အေရာင္းပြဲေတာ္ကို စက္တင္ဘာလ(၁)ရက္မွ (၉)ရက္အထိျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စာအုပ္တုိက္ေပါင္း (၄၀)ေက်ာ္မွ (၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ေစ်း၊ စာအုပ္တုိက္ေပါင္း(၂၀)မွ(၁၅)ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားနဲ႔ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုေရာင္းခ်မႈအျပင္ စက္တင္ဘာလ (၁၀)ရက္မွ (၁၅)ရက္အတြင္းမွာ We Distribution Facebook Page ကမွာယူသူေတြကိုလည္း Yangon Book Plaza မွာေရာင္းခ်ေပးတဲ့ေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားအတိုင္းေရာင္းခ်ေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

We Distribution Facebook Page က မွာယူမႈကိုျပည္တြင္းကမွာယူႏုိင္သလို စင္ကာပူ၊ မေလးရွားစတဲ့ႏုိင္ငံမ်ားက ျမန္မာစာဖတ္ပရိသတ္မ်ားမွာယူရင္လည္း ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ပို႔ေဆာင္ေပးသြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ အြန္လိုင္းကေန ေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ စာအုပ္၀ယ္ယူလိုသူေတြအေနနဲ႔ We Distribution Facebook Page ကမွာယူႏုိင္သလို ဖုန္းနံပတ္ 09250091913 ကိုဆက္သြယ္ၿပီးမွာယူႏုိင္မွာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News