စက္တင္ဘာလ(၆)ရက္က “ေဟာ္ကိုင္းဒိုး”ကၽြန္းမွာ ျပင္းအား (၆.၇) မဂၢနီက်ဴ႕အဆင့္႐ွိငလ်င္လႈပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ငလ်င္ဒဏ္သင့္ခဲ့တဲ့ ေဒသေတြကို ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ွင္ဇိုအာဘဲက စက္တင္ဘာလ(၉)ရက္မွာ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ပါတယ္။ စက္တင္ဘာလ(၆)ရက္၊ မနက္ပိုင္းက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွာ႐ွိတဲ့ “ေဟာ္ကိုင္းဒိုး”ကၽြန္းမွာ ျပင္းအား(၆.၇)မဂၢနီက်ဴ႕ အဆင့္႐ွိငလ်င္(၁)ခုလႈပ္ခတ္ခ့ဲၿပီးေနာက္  ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈေတြကို ၾကည္႔႐ႈဖို႔ စက္တင္ဘာလ(၉) ရက္က  ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႐ွင္ဇိုအာဘဲကသြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ေျမေတြၿပိဳၿပီး ထိခိုက္မႈမ်ားတဲ့ေဟာ့ကိုင္းဒိုးကြ်န္းဆပ္ပို႐ိုၿမိဳ႔႕က က်ီ႐ိုတာရပ္ကြက္ကိုလည္း သြားေရာက္စစ္ ေဆးခဲ့ပါတယ္။ ဆပ္ပို႐ိုၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ကက္ဆူဟီ႐ို အကီမိုတို က ျပန္လည္ ထူေထာင္ ေရးေဆာင္႐ြက္မႈ ေတြကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဘဲကို႐ွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အာဘဲက ဂ်ပန္ကိုယ္ပိုင္ကာကြယ္ေရးရ ဟတ္ယာဥ္နဲ႕ဆပ္ပို႐ိုၿမိဳ႕ကို စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ေျမၿပိဳတာေၾကာင့္(၄)ဦးေသဆံုးခဲ့တဲ့တုိမီစာတို ၿမိဳ႔ကိုလည္း သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ေဟာ့ကိုင္းဒိုးကြ်န္း အေနာက္ပိုင္း ကငလ်င္ဗဟိုခ်က္႐ွိခဲ့တဲ့ အာဆူမာၿမိဳ႕က ပ်က္စီးမႈအတိုင္းအတာေတြကိုလည္း အာဆူမာၿမိဳ႕ ေတာ္၀န္ စိုဟီခ်ီ႐ိုမီကာ ဆာ၀ါ က၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အာဘဲကို ႐ွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းဖြင့္လွစ္တားတဲ့ အာဆူမာၿမိဳ႕က ေက်ာင္းကိုလည္းသြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း႐ွိသူေတြကိုအားေပးစကားေျပာခဲ့ၿပီး အျမန္ဆံုး ေထာက္္ပံ့မႈေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႕လညး္အာဘဲကကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ျပန္ လည္တည္ေဆာက္ ေရး အတြက္ ျပည္နယ္ရန္ပံုေငြထူ ေထာင္ဖို႔ ေဟာ့ကိုင္းဒိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး  တာကာဟာ႐ွီ က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အာဘဲကိုေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး တိုက်ိဳ ၿမိဳ႕ကို ျပန္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုးခန္းမွာ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ စက္တင္ဘာလ (၉)ရက္ညေနမွာ အာဘဲက ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News