စက္တင္ဘာလ(၉) ရက္က ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံရဲ႕သမၼတသစ္အျဖစ္ အရိဗ္အယ္လ္ဗီ က်မ္းသစၥာဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္အျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ရီကိုလက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္-ပါကစၥတန္စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္း(CPEC)ရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြျမွင့္တင္ဖို႔နဲ႔ (၂)ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစဖို႔ စက္တင္ဘာလ(၉)ရက္မွာတ႐ုတ္နဲ႔ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတို႔ကတိျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္အစၥလာမာ ဘတ္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၀မ္ရီက ပါကစၥတန္သမၼတအရိဗ္အယ္လ္ဗီနဲ႔ ပါကစၥတန္၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္အင္မရမ္ခန္တို႔နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္မွာအခုလိုကတိျပဳခဲ့တာပါ။

စက္တင္ဘာလ(၉)ရက္က ပါကစၥတန္သမၼတအ ျဖစ္အယ္လ္ဗီဟာက်မ္းသစၥာဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္အျဖစ္ ၀မ္ကိုလက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ (CPEC)ရဲ႕ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြအားေကာင္းလာေစဖို႔နဲ႔ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကိစၥရပ္ေတြ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေတြနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရးကိစၥရပ္ေတြကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေန ပါကစၥတန္သမၼတသစ္ အယ္လ္ဗီကသင္ယူဖို႔ဆႏၵ႐ွိပါတယ္။ (၂)ႏိုင္ငံရဲ႕ျပည္တြင္းအေျခအေနေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕အေျခအေနေတြမွာေျပာင္းလဲမႈေတြ႐ွိေနေပမဲ့ တ႐ုတ္-ပါကစၥတန္ဆက္ဆံ ေရးနဲ႔ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကေတာ့မေျပာင္းလဲဘဲ႐ွိေနေသးတယ္လို႔ ၀မ္ကေျပာခဲ့ပါတယ္။ ပါကစၥတန္သမၼသစ္အေနနဲ႔ တ႐ုတ္-ပါကစၥတန္ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ျမွင့္တင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ပါကစၥတန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္မရမ္ခန္ကေျပာ ခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News